Hemmen voor ontwerp


Door onze jarenlange ervaring en de kennis van onze medewerkers is Hemmen in staat uw projecten vanaf het begin te ondersteunen. Hemmen is uitstekend in staat haar relaties te ontzorgen bij het ontwerp van projecten. Functionaliteit staat hierbij voorop. Een goed ontwerp zonder fratsen, dat bijdraagt aan een eenvoudige uitvoering en een gewenst resultaat.

Praktisch en eenvouding
Hemmen ontwerpt op het gebied van de aanleg van grondwerk, riolering en verhardingen. Maar ook voor beheer en onderhoud van objecten is Hemmen thuis in het ontwerp. Alle aspecten kunnen hierbij worden vertaald naar een praktisch en eenvoudig te onderhouden ontwerp.

Hemmen is door haar ervaring op het gebied van ontwerp uitstekend in staat mee te dingen naar projecten die middels de UAV-GC worden aanbesteed (Design & Construct, Engineering & Construct). Meerdere projecten op dit gebied zijn reeds door Hemmen gerealiseerd.

Hemmen houdt bij haar ontwerp natuurlijk rekening met de duurzaamheid van toe te passen materialen, met de omgeving en belanghebbenden. Daarbij kijken we naar de beste oplossing in kwaliteit en prijs. Zodat het te realiseren project aan de wensen van onze relaties voldoet. Want ook voor ontwerp van Hemmen geldt: KWALITEIT IS TOEKOMST!