17 november 2017

Centrumplan Schoonebeek van start


Hemmen is onlangs gestart met de uitvoering van het Centrumplan Schoonebeek en de Europaweg.
In de Kosterijweg is de riolering inmiddels vervangen en wordt nu de verharding aangebracht. In de Europaweg zijn de werkzaamheden aan het hoofdriool in volle gang. De planning is om het gedeelte Europaweg tot aan het centrum voor de kerstdagen van 2017 weer van asfalt te voorzien. Naar verwachting zal het project, dat loopt tot aan de Beatrixlaan, eind mei 2018 geheel zijn afgerond.