Hemmen realiseert CO2 reductie


Het productieproces binnen de branche waarin Hemmen actief is wordt uitstoot van CO2 en fijnstof veroorzaakt. Dit als gevolg van de inzet van materieel, vervoersmiddelen en verbruik van elektriciteit en gas voor kantoren en verblijven op de werkvloer.

In oktober 2015 heeft de directie van Hemmen besloten de uitstoot van CO2 en fijnstof te gaan reduceren en zich te certificeren voor trede 4 van de CO2 Prestatieladder. Om reductie te realiseren heeft Hemmen allereerst gezorgd voor een CO2 footprint van haar organisatie. Hierbij is inzicht verkregen in de mate waarin Hemmen CO2 uitstoot. De CO2 footprint is reeds opgesteld voor het jaar 2014 en 2015 en heeft betrekking op Scope 1 en 2 volgens de richtlijnen van ISO 14064-1.

Doordat Hemmen inzicht heeft in haar CO2 footprint is zij in staat maatregelen te nemen om de uitstoot te reduceren. Hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn weergegeven in de documenten die u op deze website kunt downloaden.

Op 25 april 2016 heeft Hemmen het certificaat behaald dat behoort bij de CO2 prestatieladder trede 4.

Maatregelen voor CO2 reductie
Om de genoemde doelstelling te behalen neemt Hemmen de volgende maatregelen:

Maatregelen ten behoeve van verbruik op kantoor:

Groene stroom inkopen met SMK Keurmerk.
Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing zonnepanelen.
Onderzoek naar toepassing van LED verlichting.
Onderzoek naar toepassing van aardwarmte.

Maatregelen ten behoeve van verbruik door materieel en vervoersmiddelen:
Bij noodzakelijke vervanging vervoersmiddelen met lagere uitstoot (milieulabel A en B) aanschaffen.
Vervoersbewegingen beperken door o.a. carpoolen.
Materieel voorzien van start-stop systemen zodat onnodig stationair draaien wordt voorkomen. Een groot deel van ons materieel beschikt reeds over een dergelijk systeem.
Instructiedagen m.b.t. “Het Nieuwe Draaien” en “Het Nieuwe rijden” verzorgen voor medewerkers. Deze instructies hebben reeds plaatsgevonden.

Communicatie CO2 reductie
Om informatie en instructies naar haar medewerkers te realiseren zullen zij met regelmaat worden voorzien van tips om besparing op CO2 te behalen. Deze tips worden in de vorm van nieuwsbrieven en instructiedagen aangeboden.

Daarnaast kunt u alle informatie over inventarisaties, CO2 footprint en voortgang van het behalen van doelstellingen downloaden van deze website.

Downloads

Ketenanalyse Onderaannemers
 
Beoordeling Ketenanalyse
 
Rapport Scope 3 Hemmen
 
Energie Management Actieplan 2016
 
Certificaat trede 4 CO2
 
Energie Management Actieplan 2017
 
CO2 Footprint 2016
 
Voortgangsrapportage Reductiedoelstellingen 2016
 
Emissie Inventaris Hemmen 2016

De emissie inventaris van Hemmen bv 2017 def.pdf

voortgangsrapportage reductiedoelstellingen2017.pdf